1 877 SCUBA USA

 

              directions                dive club                  partners                 photo gallery                 forms                 dutch springs                 about us                our staff     

Home Recreational Technical Public Safety Leadership Travel Store DAN

      

 

 

 

 

Fascynuje Cię podwodny świat? Chcesz poznać i zobaczyć cudowne życie wodnych stworzeń? Nic prostszego. Zapraszamy Cię na kursy nurkowania rekreacyjnego dla początkujących według standardów SDI (Scuba Diving International).

Nurkowanie jest obecnie bardzo popularne, wiele osób na wyjeździe w rejony tropikalne, zostaje wprost oczarowana życiem podwodnym. Decyzja o rozpoczęciu nurkowania jest oczywistą konsekwencją. Jak zacząć nurkować? Kto może nurkować? Czy nurkowanie jest niebezpieczne? To tylko niektóre pytania, na które postaram się odpowiedzieć.

Nurkowanie to bardzo przyjemny sport i w zasadzie dość prosty. Jednak pewien zasób wiedzy i umiejętności jest niezbędny, aby bezpiecznie nurkować. Woda potrafi być bardzo zmienna, nawet na Karaibach w wodzie na pozór spokojnej mogą wstępować prądy wodne, nagłe zmiany głębokości - rafa, czy niebezpieczne zwierzęta.

Dzięki rozwojowi nowoczesnego sprzętu nurkowego nurkowanie rekreacyjne mogą uprawiać ludzie w różnym wieku i z rożnymi umiejętnościami pływackimi. Uprawianie nurkowania rekreacyjnego jest ściśle związane z obsługą specjalistycznego sprzętu, a ponieważ odbywa się w obcym człowiekowi środowisku bezwzględnie narzuca konieczność odbycia prawidłowego i stopniowego treningu przed jego rozpoczęciem. Zachęcamy Cię do odbycia szkolenia nurkowego. Czekają na Ciebie wybitni instruktorzy nurkowania, którzy chętnie podzielą się z tobą swoją wiedzą i umiejętnościami.

Na każdym kursie nurkowania musisz zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi fizyki nurkowania, chodzi tu głównie o zmiany ciśnienia wraz z głębokością. Musisz poznać właściwości mieszanek, na których będziesz nurkował/a oraz zapoznać się z budową układu oddechowego i układu krążenia na poziomie pozywającym zrozumieć mechanizm urazów nurkowych. Nauka korzystania z komputera nurkowego jest również niezbędna.

Jak zacząć nurkować?

   Nurkować mogą jedynie osoby przeszkolone, które uzyskały certyfikat nurkowy. Organizacji szkoleniowych jest wiele, większość z nich honoruje certyfikaty innych organizacji. W nurkowaniu wyróżnia się stopnie nurkowe oraz specjalizacje. Stopnie nurkowe to podstawowa droga do zdobywania kolejnych uprawnień, specjalizacje rozwijają nasze umiejętności już w określonych kierunkach np. występuje specjalizacja nurkowania w nocy, nurkowania na wrakach, fotografii podwodnej czy w nurkowania w skafandrze suchym.

Program szkoleń / Stopnie nurkowe:

SDI Open Water Scuba Diver

Kurs Open WaterScuba Diver - uczy kursantów podstawowych umiejętności praktycznych oraz teoretycznych, niezbędnych do przeprowadzania samodzielnych nurkowań z partnerem na wodach otwartych. Szkolenie składa się z części wykładów, części nurkowań na basenie oraz części obejmującej nurkowania w otwarto-wodnym środowisku.

SDI Advanced Open Water Scuba Diver

Program szkoleniowy SDI Advanced Open Water Scuba Diver oferuje certyfikowanym nurkom możliwość odkrywania nowych zainteresowań w nurkowaniu oraz rozwijania umiejętności i zdobywania doświadczenia. Pozwala nurkom na takie zorganizowanie ich szkolenia, które odpowiada ich zainteresowaniom przy jednoczesnym poszerzaniu ich umiejętności, świadomości oraz możliwości jako nurków. Certyfikacja wymaga odbycia co najmniej czterech szkoleń specjalistycznych z zakresu nurkowania głębokiego, wrakowego, nurkowania nocnego lub z ograniczoną widocznością, nawigacji podwodnej, obsługi komputerów nurkowych.

Przykłady specjalizacji:

Computer Nitrox Diver,  Deep Diver, Dry Suit Diver, Night Diver, Underwater Navigation, Wreck Diver

SDI Rescue Diver

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi, udzielania pierwszej pomocy. Ukończenie kursu Rescue jest jednym z wymagań podczas kolejnych kursów na stopnie w pionie SDI oraz z pionie nurkowań technicznych TDI, a także na drodze do stopnia SDI Divemaster oraz SDI Instruktora Nurkowania.

Inne programy SDI

SDI Solo Diver - kurs wprowadzający do samodzielnego nurkowania rekreacyjnego z wykorzystaniem niektórych procedur i technik stosowanych w nurkowaniu technicznym.

SDI Master Scuba Diver to program obejmujący łącznie kursy Open Water, Advanced Open Water, Rescue oraz łącznie 50 nurkowań w różnych warunkach środowiska.

Divemaster

Kurs Divemaster przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Stopień  ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Ponadto po ukończeniu takiego kursu można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

Następne stopnie  to Assistant Inctructor  i Instructor  oraz Instructor Trainer. Jesteś już doświadczonym nurkiem? Chcesz się podzielić z innymi swą wiedzą i doświadczeniem? Zapraszamy Cię na kursy instruktorskie w SDI - TDI.

Co to jest SDI?

SDI (SCUBA DIVING INTERNATIONAL) jest organizacją, która została powołana przez TDI (TECHNICAL DIVING INTERNATIONAL) do opracowania nowych rekreacyjnych standardów szkoleniowych. SDI z nowo opracowanymi standardami szkoleniowymi oficjalnie rozpoczęła działalność na rynku amerykańskim w połowie 1999r. Do Europy SDI trafiła z początkiem 2000r. Biura regionalne TDI-SDI obejmują swym zasięgiem cały świat. SDI oferuje szeroką gamę sprawdzonych programów szkoleniowych, produktów i standardów związanych z nurkowaniem. Dzięki osiągnięciu wysokiego poziomu oferowanych programów szkoleniowych, stworzonych przez pionierów nurkowania głębokiego, jest jednym z najważniejszych systemów w nurkowaniu oraz jednym z największych systemów szkoleniowych na świecie.

     SDI odróżnia się od innych organizacji tym, że wprowadziła do szkolenia rekreacyjnego pewne sprawdzone elementy z nurkowania technicznego. Jako pierwsza wprowadziła obowiązkowe korzystanie z komputerów nurkowych, nurkowanie dla dzieci powyżej 10 roku życia,  jak również utworzyła jedyny w swoim rodzaju program szkolenia "SOLO DIVING" dla nurków rekreacyjnych. Będąc członkiem SDI, można w sposób uproszczony "przejść" do TDI, jak również odwrotnie. Wynika to z faktu, iż praktycznie SDI i TDI jest jedną i tą samą organizacją, w której SDI odpowiada za program szkolenia rekreacyjnego a TDI technicznego.

Uwaga: Nurkowania nie można uczyć się samemu, jedyna bezpieczna forma nauki to zajęcia z czynnym instruktorem nurkowania. Organizacja nie jest czynnikiem najważniejszym, dla nas najważniejszy jest instruktor. To od jego doświadczenia, zależy w dużym stopniu jak wiele się nauczymy. Jeżeli mamy znajomych, którzy nurkują warto zapytać ich o opinię. Najprawdopodobniej polecą organizację, w której sami robią stopnie i swojego instruktora.

Wymagania zdrowotne:

    Osoby uczestniczące w zajęciach nurkowych powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane osobą uprawiającym sport. Są one do spełnienia przez każdego zdrowego człowieka. Zasadniczym kryterium jest również umiejętność pływania (200 metrów w dowolnym czasie i dowolnym stylem). Oczywiście, pewne dolegliwości wykluczają z nurkowania. nalezą do nich: choroba psychiczna, padaczka czy nadciśnienie. Przed każdym kursem nurkowania wypełnisz formularz medyczny i jeżeli na wszystkie pytania odpowiesz negatywnie możesz nurkować, jeśli nie to będziesz potrzebować zgodę od lekarza (dowolnego lekarza, niekoniecznie sportowego).

Czy nurkowanie jest niebezpieczne?

   Nurkowanie jest uważane za sport bardzo bezpieczny pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i nie przekraczania posiadanych uprawnień czy własnych umiejętności. Oczywiście jak w każdym innym sporcie, pewne zagrożenia występują, aby ich uniknąć należ zapoznać się określoną wiedzą oraz opanować określone umiejętności. Z tych powodów, warto kurs nurkowania odbyć u renomowanego instruktora.

Czy kurs jest zawsze konieczny?

   Tak, tak, tak, trzy razy tak, jeżeli mówimy o nurkowaniu. Jeżeli omówimy o pływaniu w masce, fajce i płetwach na powierzchni i pod wodą, to tu nie ma już takiego wymogu. Najprostsza formą to snorkeling, forma bardziej zaawansowana to free diving.

Gdzie jest granica nurkowania?  

   Większość nurków, nigdy nie przekroczy głębokości 30m. Ta głębokość jest bardzo bezpieczna. Co zrobić, kiedy interesujące nas obiekty znajdują się znacznie głębiej niż 40m i więcej? Należy zostać nurkiem technicznym. Nurkowanie techniczne wiąże się z większym ryzykiem, większymi wymogami zarówno sprzętowymi jak i teoretycznymi, i fizycznymi. Droga do nurkowania technicznego wiedzie przez stopnie rekreacyjne.

 TDI - szkolenia i kursy nurkowe techniczne.

    Jesteś już nurkiem rekreacyjnym? Chcesz poszerzyć granice poznawania podwodnej toni? Zapraszamy Cię na kursy nurkowania technicznego według standardów TDI (Technical Diving International).

    Naszym celem jako TDI jest przekazanie Ci najnowszej wiedzy fachowej umożliwiającej realizację nurkowań na różnego rodzaju mieszankach gazowych z wykorzystaniem klasycznych automatów oddechowych jak i również obiegów zamkniętych. Dzięki naszym standardom i doświadczeniu w przekazywaniu wiedzy uczynimy to w przystępny sposób dla Ciebie. Umożliwimy Ci zrozumienie w możliwie prosty sposób prezentowanych zagadnień teoretycznych. Chodzi o to aby nie tylko poznawać i zrozumieć całość materiału, ale móc "zabrać swoją wiedzę pod wodę" nie tracąc nawet najmniejszej cząstki doznań i radości, którą daje nam wszystkim nurkowanie.

    Jeżeli myślisz w przyszłości o nurkowaniu dekompresyjnym lub na głębokość większą niż 130 feet zobacz proszę jak wygląda program nurkowań technicznych TDI

Pozdrawiam i zapraszam do nurkowania z nami - Paweł Email

 

 

 

Join us at a Meet-Up

     

Meetup

Membership has its privileges!

 

 

DAN Divers Alert Network - Scuba Diving and Dive Safety Association

 

 

         staff resources          |            dive club            |            nj diving          |          meetup          |          forms        |           scubility      |        contact us          |            FAQ's       

      © Copyright 2009        1877Scuba USA      All rights reserved.

This site powered by innovativecomputersystems.